Lokal Alarmeringsliste

Enhed Att. navn Telefon E-mail
Bestyrelsen
 Formand  Thomas Lauritsen 22223873 bredgade92@gmail.com
 Næstformand  Lars Friis 25600071 lars_friis@mail.dk
 Bestyrelsesmedlem  Jesper Rønning-Bæk 42364313 jesper031069@gmail.com
 Bestyrelsesmedlem  Johnny Larsen 42348911 tejj@mail.dk
 Bestyrelsesmedlem  Anders Christensen 40297636 ach@raaco.com
Håndværkere og materiel
Elektriker AS El-Service 97454545
VVS Feldborg Smedie 97454054 rudnielsen@post.tele.dk
Entreprenør Lars Lohse ApS 97454016
El-forsyning EnergiMidt 70151560
TeleDanmark (påvisning af kabler)
Telefon TDC
Naturgas (påvisning af kabel)
Naturgas
Nødstrømsanlæg
Rendegraver
Brøndborer
Teknisk rådgiver
Vandtankvogne og vanddunke
Afmærkningsmateriel
Lækageudstyr
Slamsuger
Teknisk rådgiver DVN 98 66 66 66 dvn@dvn.dk
Følsomme forbrugere
Skole Feldborg Skole 97454311 feldborgskole@herning.dk
Børneinstitutioner Kålormen 97454273 kaalormen@herning.dk
Dagplejere Tidlig Morgen
derefter
96286056
96286053